Місто Кам`янське, Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 35 «Попелюшка»

 

Сторінка фізінструктора

        


       План

розвитку ДНЗ-ЦРД № 35 «Попелюшка» в контексті вирішення завдань Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активністьздоровий спосіб життяздорова нація»

 

I. Загальні положення

  Стратегія ДНЗ-ЦРД № 35 з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"  визначає мету та основні завдання, спрямовані на створення умов для підвищення рівня залучення дошкільників та їх батьків до оздоровчої рухової активності, що сприятиме збереженню та зміцненню здоров`я підростаючого покоління.

 Розроблення стратегії базується на нормах національного законодавства, відповідно до яких держава покликана забезпечити формування та реалізацію багатовекторної, комплексної політики заохочення громадян до оздоровчої рухової активності, що сприятиме зменшенню ризику виникнення неінфекційних захворювань - основної причини високих показників передчасної смертності.

 

II. Мета та основні завдання стратегії.

 Метою стратегії ДНЗ-ЦРД № 35 «Попелюшка» є створення умов до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:

  забезпечення координації дій всіх учасників освітньо-виховного процесу на шляху реалізації завдань Національної стратегії з оздоровчої рухової активності;

  удосконалення матеріально-технічної бази для організації фізкультурно-оздоровчої роботи, облаштування території закладу сучасними та привабливими спортивними спорудами шляхом залучення позабюджетних коштів;

  розвиток і модернізація  фізичного виховання та належного рівня рухової активності; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей;

  формування ціннісного ставлення всіх учасників освітньо-виховного процесу до власного здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості вихованців;

  впровадження рухової активності для первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань та фізичної реабілітації; надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової активності;

  заохочення осіб, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя і характеризуються низьким ризиком неінфекційних захворювань та належним чином дбають про збереження здоров'я своїх дітей;

  збільшення кількості спортивних заходів для активного сімейного відпочинку вихованців та їх родин; залучення громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності учасників освітньо-виховного процесу;

 створення на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності педагогічного та обслуговуючого персоналу закладу.

 

ІІІ. Напрямки роботи зі створення умов до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя

  1. Покращення  матеріально-технічних умов для розвитку масової фізичної культури та спорту.

 Організація заходів щодо пошуку ресурсів, необхідних для розвитку матеріально-технічної бази;

Заміна вікон на пластикові та ремонт спортивної зали;

Придбання спортивного інвентарю та майна, а саме:

Тенісні столи                           - 2 шт.

Гімнастичні лави                     - 2 шт.

Мати дитячі                             - 3 шт.

Гімнастичні дуги                    - 10 шт.

Баскетбольні кільця                - 2 шт.

Гімнастичні килими               - 10 шт.

Напільне гімнастичне колода -  1 шт.

Дуги для підлізання                - 10 шт.

Диски гімнастичні                  -3 щт.

Канат для перетягування       - 1шт.

Резинові кільця для кисті       - 15 шт.

Бігові доріжки (тренажери)    - 2 шт.

Подушки -балансири               -10 шт.

Батут дитячий                          - 1 шт.

Конус з отворами для гімнастичних палиць  - 1 шт.

Переносні стійки для стрибків     - 2 шт

Тунелі-лабіринти                           -2 шт.

Містки для підлізання                   - 10 шт.

Шведська стінка                             - 1 шт.

М’ячі різного розміру                    - по 10 шт.

  Ремонт та виготовлення нетрадиційного спортивного інвентарю та майна;

  Облаштування спортивного майданчика та «доріжки здоров`я» на території закладу;

 Проведення суботників по підготовці спортивних споруд до сезону (занять, масових фізкультурно-спортивних заходів).

  2. Підвищення фізкультурно-спортивної грамотності працівників, вихованців та батьків, стимулювання до здорового способу життя.

створення в закладі активу з пропаганди оздоровчої рухової активності;

надання консультацій з питань медико-біологічних і методичних аспектів фізкультурно-оздоровчої роботи;

проведення лекцій, бесід, диспутів, семінарів, тренінгів на фізкультурні теми;

проведення спортивних вечорів, показових виступів фізкультурників і спортсменів – вихованців ДЮСШ;

виготовлення інформаційних стендів;

організація фотовиставок, присвячених здоровому способу життя;

організація виставок методичної літератури;

проведення оглядів-кон­курсів облаштування куточків фізичної культури, спортивних майданчиків, спортивного інвентарю та майна;

поширення рекламно-агітаційних і методичних матеріалів по фізкультурно-оздоровчій роботі серед працівників, вихованців та членів їхніх родин.

  3. Залучення працівників, вихованців   та членів родин до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

впровадження різнопланової гімнастики в освітньо-виховний процес (ранкова, реабілітаційна, корекційна гімнастика,  гімнастика пробудження, фізкультурні паузи та ін.);

організація навчально-тренувальної роботи  з вихованцями закладу під час спеціально-організованих занять та інших видів діяльності;

впровадження інноваційних оздоровчих технологій в освітньо-виховний процес;

організація фізкультурно-оздоровчих груп;

організація роботи спортивних секцій;

організація туристичних походів, екскурсій;

проведення масових спортивних заходів  з залученням  членів родин вихованців;

проведення спартакіад здоров’я, комплексних змагань типу «Спортивна родина», «Спортландія» та ін.;

проведення фізкультурно-спортивних свят для мешканців мікрорайону;

участь у змаганнях і спартакіадах району, міста.

  4. Агітаційно-пропагандистська та виховна робота  серед батьківської громадськості та мешканців мікрорайону

пропаганда прогресивного досвіду роботи з фізичної культури та спорту;

виготовлення засобів наочної агітації;

організація та проведення спортивних заходів за участю батьків та мешканців мікрорайону;

висвітлення роботи колективу  з фізкультурно-оздоровчого напрямку в засобах масової інформації, в системі Інтернет;

комплектація бібліотеки методичногор кабінету літературою з фізичної культури та спорту;

створення власних презентаційних матеріалів (комп’ютерні презентації, відеофільми) про спортивно-оздоровчі заходи, які проводяться у закладі;

організація показу навчальних і художніх кінофільмів на фізкультурно-спортивну тематику;

планування спільної виховної роботи з дитячими спортивними школами;

організація  зустрічей педагогів, вихованців та їх батьків  з ветеранами спортивного руху, з діючими спортсменами, тренерами.

ІV.Очікувані результати

  Реалізація Національної стратегії дасть змогу забезпечити:

 Створення необхідних інформаційних, матеріально-технічних умов для стимулювання педагогічного колективу, вихованців та батьків до впровадження оздоровчої рухової активності в різних сферах життєдіяльності/

  Збільшення кількості працівників, вихованців та батьків, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних захворювань. 


                                                                                                                                                                                            Консультація

Стрибаємо разом або Роуп-скіппінг у ЗДО

 

Гармонійно розвинена особа –

це людина, в якої гармонія душі,

гармонія інтелекту і гармонія фізичного тіла,

утворюють «три кити», на яких будується вся суть людини».

Аристотель, 384 р. до н. е

 

  Проблеми фізичного розвитку дошкільників, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільників є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей та спрямоване на охорону та зміцнення їх психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

 Досить ефективними серед оздоровчих технологій терапевтичного спрямування є впровадження у процеси життєдіяльності дитини арттерапії, піскової терапії, казкотерапії, ігрової терапії, сміхотерапії; музичної терапії; кольоротерапії тощо. Впровадження в систему роботи дошкільних закладів інноваційних технологій з фізичного виховання таких як: фітбол-аеробіка (гімнастика), ігровий стретчинг, дитяча йога,степ-аеробіка, глайдінг, роуп - скіппінг, елементи театру фізичного виховання М. Єфименка на заняттях з фізкультури та в руховому режимі для дітей, є також досить ефективним доповненням до державних програм.

  Роуп-скіппінг – новий вид рухової активності, який поєднує комбінації стрибків, акробатичних елементів, танцювальних елементів з однією або двома скакалками, які виконуються індивідуально або в групах. Такі тренування зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи, розвивають такі важливі якості, як спритність і координація, а також швидкісно-силові якості і витривалість.

Скакалка – одна з кращих тренувань за різноманітністю та охопленням м'язової системи тих, хто нею займається. Її використовують боксери, борці, волейболісти, ковзанярі і плавці в якості тренажера, який завжди під рукою.    Розв’язуючи проблему залучення дошкільників до занять з фізичного виховання, розвитку їх рухових якостей було виділено декілька аспектів доцільності використання скакалки на заняттях з фізичного виховання.     

     Перший аспект – природно-руховий. Він пояснює застосування скакалки як забезпечення потреби в природньому русі для будь-якої людини,

     Другий аспект – емоційний. Діти мають вищій емоційний фон, ніж дорослі. Тому для підвищення інтересу до занять з фізичного виховання, бажано підбирати засоби та методи, які мають емоційний чинник.

     Існує безліч стрибків, які різноманітні за своєю координаційною складністю. А використання скакалки дає можливість використати цей арсенал. Різнобічні стрибки через скакалку у музичному супроводі суттєво впливають на психоемоційний стан дошкільників, вони піднімають настрій. Темп музики і руху (стрибків), які поступово змінюються, викликають емоційний відгук і, відповідно, у них підвищується мотивація до цілеспрямованої рухової активності, а це істотним чином впливає на розвиток рухових якостей.

     Третій аспект – фізичний. Стрибки через скакалку – це циклічні аеробні вправи високої ударності, крім рухових дій ногами в роботу включені м’язи рук (при стрибках зі скакалкою відбуваються обертання рук в плечових, ліктьових суглобах і в зап'ястях). Тобто у роботі бере участь велика кількість м’язів. Стрибки мають відносно просту техніку виконання, а також ці вправи дають можливість дозувати та регулювати тренувальне навантаження. Усе це характеризує стрибки через скакалку, як засіб розвитку загальної витривалості. На думку деяких фахівців підвищення рівня загальної витривалості в більшому ступені можливо при виконанні саме циклічних вправ.

     В практиці відомо, що  дітям достатньо складно виконувати циклічні вправи, тому, що вони монотонні та потребують тривалого повторення, але ми робимо акцент на різноманітності стрибків та музичному супроводі, оскільки в заняттях роуп-скіппінгом використовується ритмічна і енергійна музика. Стрибки, що виконуються під музичний супровід розвивають відчуття ритму, тому, що вони можуть виконуватися в різному характері, в різноманітних ритмічних сполученнях.

    Вправи і стрибки через скакалку також виховують швидкість, стрибучість, відчуття простору, відчуття часу, тому, що вони можуть виконуватися з різною швидкістю, висотою польоту, із змінним темпом, пересуваючись у різних напрямках. Стрибки через скакалку в певних режимах навантаження сприяють розвитку швидкісно-силових якостей і силової витривалості. Фахівцями також відзначено, що вправи, які виконуються з предметом, сприяють одночасному розвитку гнучкості і координаційних здібностей .  

     Четвертий аспект – фізіологічний. Роуп-скіппінг сам по собі є ефективною формою тренування людини. Стрибки характеризуються інтенсивною діяльністю серцево-судинної, дихальної і нервовом’язової систем. Доктор Кенет Купер, стверджує, що десять хвилин занять зі скакалкою надають на серцево-судинну систему ефект, рівний ефекту, отриманому при подоланні на велосипеді 2 миль протягом 6 хвилин, або за 12 хвилин плавання, або за два сети тенісу, або при бігу на одну милю.

      Завдяки стрибкам через скакалку, активізується формування кісткової тканини нижніх кінцівок, а це в деякій мірі гарантує гарні, здорові ноги. Регулярні, планомірні навантаження на стопи, при правильному м'якому приземленні – є відмінною профілактикою плоскостопості, а також зміцнення всього опорно-рухового апарату.

    Розгорнуті під час стрибків плечі і відведені в сторони руки допомагають не тільки виробити правильну поставу, але і гарантують максимальний приплив повітря в легені, розвиваючи дихальну функцію організму. Навантаження робить більш функціональним серце і судини.

    П’ятий – фінансовий. Для занять не потрібне складне обладнання та інвентар. Не кожен  дошкільний заклад має достатню матеріальну базу для забезпечення спортивних залів степплатформами або фітболами. Скакалка – це той снаряд, який можна використовувати в будь-який час і в будь-якому місці, доступний з фінансової точки зору.

     Отже,  КОРИСТЬ ЗАНЯТЬ ЗІ СКАКАЛКОЮ

    Стрибки на скакалці - не тільки веселе дозвілля для дітей, а ще й величезна користь для їхнього здоров'я. При цьому варто відзначити найбільш вагомі переваги використання даного гімнастичного снаряду:

      чудова профілактика плоскостопості;

      зміцнення м'язів в сегменті рук, ніг і черевного пресу;

      у дитини відзначають покращену координацію рухів;

      покращується стан серцево-судинної системи в процесі регулярних тренувань;

      стрибки на скакалці - відмінний спосіб запобігти розвитку сколіозу;

     виконання активних фізичних вправ покращує сон і апетит дитини

     стрибання дозволяє підтримувати дитячий організм в тонусі;

     тренуються такі важливі якості, як спритність, уважність і витривалість організму;

     у дітей розвивається добре відчуття ритму.

     В результаті такі стрибки сприяють підтримці здорового стану дитячого організму і зміцненню імунної системи.

   В ЯКОМУ ВІЦІ ВАРТО ПОЧИНАТИ НАВЧАННЯ

Одним з важливих аспектів навчання малюка є його вік - саме цей критерій «підкаже», наскільки дитина готова навчатися стрибати через скакалку. Наприклад, в одно-дворічному віці діти ще погано володіють своїм тілом, і не зможуть стрибати в такт разом зі скакалкою. Поступово починати тренування можна тоді, коли дитині виповниться три роки – до цього процесу варто залучати активні ігри.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ СКАКАЛКУ

Для ефективного навчання зовсім не останню роль відіграє правильний вибір спортивного інвентаря. Тому, щоб навчити дитину стрибати через скакалку, рекомендується врахувати головне правило при її виборі - ріст дитини. Визначитися з довжиною скакалки можна наступним чином:

Малюк має стояти рівно, утримуючи спортивний інструмент за ручки.

Після цього треба буде стати ногою на середину скакалки і потягнути її догори.

Якщо скакалка, складена вдвічі, має довжину більше рівня пахв, тоді її потрібно вкоротити. У випадку некоректної довжини виробу малюкові буде незручно стрибати.

Визначившись з правильним способом вимірювання довжини даного інвентаря, можна починати візуальне оцінювання. Діаметр скакалки повинен коливатися в межах від 5 до 8 мм. При цьому бажано вибирати моделі, виготовлені з щільної мотузки або гумового шнура.

Важливо перевірити, щоб шнур надійно фіксувався з двох сторін до ергономічним рукояткам. В іншому випадку під час стрибків дитина може отримати травму. Ні в якому разі не варто купувати даний інвентар на виріст. Дитині має бути зручно стрибати в даний момент, а не через кілька років.

ВПРАВИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

Привчати дитячий організм до фізичних навантажень рекомендується поступово. Щоб малюк почав швидко стрибати, спочатку треба проводити заняття протягом 5-7 хвилин. З кожним разом ці вправи будуть збільшуватися - до 10-15 хвилин.

Наприклад, дітям віком до 5 років найкраще займатися не більше 30 хвилин в день. Дошкільнята можуть займатися спортивними вправами повноцінну академічну годину. Одна з найпоширеніших помилок з боку дорослих, які не знають, як навчити дитину стрибати на скакалці - навчання стрибків і повне ігнорування того, як правильно тримати руку. Важливо пам'ятати, що дітям буде набагато легше підлаштувати рух своїх ніг під ритм, який задають руки. Тому починати процес навчання бажано з координації рук і ніг, що призведе до правильних обертів скакалкою. Лише потім варто переходити до повноцінних стрибків.

Перед початком виконання роботи найкраще провести невелике тренування, щоб розігріти м'язи і запобігти їх розтягненню. Це може бути ходьба на п'ятах, гусячий крок і хода велетня, а також кроки з перекатом (коли нога перекочується з п'ятки на носок).

ПОЕТАПНЕ НАВЧАННЯ

Умовно весь процес навчання поділяється на три основних етапи:

В першу чергу потрібно навчити стрибати дитину на одному місці без скакалки. Це допоможе їй отримати правильні навики приземлятися - на носочки і поступово на всю стопу, що дає можливість уникнути травм в подальшому. Частота в цьому випадку коливається в межах 50-70 стрибків за 1 хвилину. Після освоєння першого етапу можна переходити до наступних завдань.

Правильні оберти скакалки в руках. Один з виробів треба розрізати на дві частини. Важливо дати дитині можливість взяти в руки спочатку один кінець, а потім - відразу два розрізаних шматки. Дорослі повинні показати, як правильно крутити скакалку за допомогою кисті руки, не задіяючи при цьому плечовий суглоб.

 Після роботи кистями рук можна поступово переходити до практики - показують малюкові весь процес, як можна об'єднувати стрибки і оберти кистю. У будь-якому віці діти люблять наслідувати дорослим, тому необхідно показати весь процес стрибків на скакалці самостійно - в уповільненому темпі. Щоби підбадьорити малюка, не забувайте час від часу хвалити його за старання.

ВИДИ ВПРАВ

Коли дитя навчиться впевнено тримати спортивний інструмент і швидко стрибати, варто перейти до навчання більш складних вправ. Стрибки з різними завданнями - це завжди дієво і дуже корисно для дітей різних вікових категорій.

Можна  запропонувати дітям наступні вправи:

стрибати на скакалці в зворотному напрямку;

стрибати через довгу мотузку - для цієї вправи залучають кілька людей (двоє обертають скакалку, а двоє - стрибають); схрещування рук перед кожним стрибком;

подвійне прокручування скакалки перед виконанням кожного наступного стрибка.

Щоб організувати веселу гру зі скакалкою для 5-6 дітей, можна пограти в добре знайому гру під назвою «Рибак». Це популярна гра серед дітей молодшої групи. Педагог стає в коло дітей і починає поступово вертіти скакалкою ( «сіті рибалки»), щоб виловити «рибку». Учасники, які вчасно не підстрибнули, і скакалка торкнулася до їхніх ніг - виходять з гри.

Для дітей старшого дошкільного віку таку гру ускладнюють - скакалку обертають з більшою швидкістю, піднімаючи її на певну висоту. Іноді процес супроводжується додатковими умовами - стрибки тільки на правій або лівій нозі, стрибки з плесканням в долоні і таке інше.