Місто Кам`янське, Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 35 «Попелюшка»

 

Сторінка логопеда

 


Консультація

Скоромовки для виправлення вад звуковимови

 

   Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття) наголошується на необхідності вдосконалення освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку в системі закладів суспільного виховання, забезпечення їхньої повноцінної життєдіяльності та соціальної адаптації, розвитку адаптаційних можливостей.

  Діти з відхиленням психофізичного розвитку мають, як відомо, недостатньо розвинену здатність до соціальної адаптації, яка обмежує їх інтеграцію в соціум. З огляду на це необхідно впроваджувати заходи щодо поліпшення стану соціальної адаптації, особливо вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності.

  Вирішенню проблеми розвитку й адаптації дітей із особливими освітніми потребами приділяють увагу вітчизняні вчені. У своїх працях вони переважно наголошують на труднощах адаптації до процесу навчання цієї категорії дітей. Проте поза увагою залишається така важлива складова соціальної адаптації як формування мовленнєвої компетентності дітей.

  Необхідною умовою подолання мовленнєвих вад дошкільників є тісний зв’язок вихователя з логопедом. Заняття з логопедії в закладі дошкільної освіти мають комплексний характер. На кожному з них формуються або вдосконалюються мовні навички, зокрема звуковимова, і на їх основі розвиваються мовленнєві вміння. Критеріями сформованості таких навичок є швидкість і правильність виконання мовних операцій.

  Робота логопеда закладу освіти як складова частина всієї системи корекційного впливу повинна бути спрямована не тільки на вироблення правильної звуковимови, але, насамперед, на розширення знань та уявлень про навколишню дійсність, накопичення соціального досвіду, розвитку пізнавальної діяльності і активності учнів.

  Система мовних вправ має бути спрямована на розв’язання основних корекційних завдань, зокрема на подолання тих дефектів, які перешкоджають навчанню  дітей, розумінню ними значення слів, граматичних категорій і понять, розумінню мови і збільшенню на цій основі обсягу імпресивного мовлення, збагаченню словника.

Існує цілий ряд вправ, які можна використовувати для розвитку навичок мовлення.

  Для відпрацьовування дикції дітей логопед і вихователь широко використовують скоромовки. Вивчення скоромовок допомагає формувати мовний апарат дитини, привчає до складних поєднань звуків. Читання, вивчення скоромовок з відпрацьованими складовими структурами допомагає в роботі з дітьми як вихователю, так і логопеду навчати дітей правильно вимовляти звуки, регулювати темп мовлення.

  Скоромовки можна використовувати на початку занять як мовленнєву гімнастику для тренування. Промовляння хором скоромовок і чистомовок — це не гра: артикуляційні вправи концентрують увагу дітей, налаштовують на сприйняття мови педагога, сприяють розминці мовного апарату

  Щоб мовлення дитини було виразним, чітким, треба її навчати володіння артикуляційним апаратом, говорити енергійно, чітко, легко й весело.

Рекомендуються наступні  правила роботи над скоромовками:

 1. При індивідуальній роботі з дитиною.
 • Педагог повільно читає скоромовку.
 • Пропонує дитині подумати, про що говориться у скоромовці.
 • Пропонує прослухати, які слова звучать однаково.
 • Дитина промовляє скоромовку повільно уголос, намагається запам’ятати.
 • Дитина промовляє скоромовку пошепки кілька разів: спочатку повільно, потім швидше.
 •  Після цього промовляє скоромовку кілька разів у прискореному темпі.
 •  Наприкінці можна влаштувати змагання дитини і педагога: хто швидше та чіткіше вимовить скоромовку.
 1. При груповій роботі.
 • Педагог читає скоромовку, чітко артикулюючи.
 • Діти слухають та повторюють скоромовку кілька разів, намагаючись запам’ятати.
 • За вказівкою впедагогая діти хором повторюють, намагаючись точно відтворити те, що почули.
 • Потім два-три дошкільники самостійно промовляють належний текст.

Приводимо приклади скоромовок для відпрацювання дикції дітей , які можуть використовувати на уроках як вихователь, так і логопед.

Скоромовки на автоматизацію губних звуків

Звук [б]

Бором брів бобер до брата борошна собі набрати,

Бо бобриха й бобренята Будуть булі виробляти.

Біля броду бусол ходить, бусленя з собою водить.

 

Звук [в]

Варка варила вареники,

Василь взяв вареника,

Варка Василя варехою,

Василь Варку вареником.

 

Віл везе важучий віз —

вовну, вату, верболіз,

вперся віл, і впало з воза

вісім в’язок верболозу.

 

Звук [п]

Павло полов поле,

Піймав перепела в полі.

Перепілка — пух з віса! — переполошилася...

 

Петрусь на баяні гає,

Полю та Павлика розвеселяє.

 

Прилип Пилип, Пилип прилип,

Прилип Пилип, прилип Пилип.

Пилип прилип, прилип Пилип,

Прилип, прилип Пилип, Пилип.

 

Скоромовки на автоматизацію передньоязикових звуків

 

Звук [д]

Дід Додон в дуду дудів,

Діму дід дудой задів.

 

Дим димить із димаря,

Вкрилась димом вся земля,

Дятел дуб довбав,

Та не додовбав.

 

Звук [т]

У тракториста і трактора різні характери:

Трактор бурчить — тракторист мовчить,

Трактор мовчить — тракторист бурчить.

 

 Тигр промовив до тхора:

Тхоре, де тхорів нора?